Publicerad 7 februari 2017

Socionombemanning med insikt – Vårdlänken i Framtidens Karriär!

Ni har väl inte missat artikeln om Vårdlänkens socionombemanning i Framtidens Karriär – Socionom?

Länk till artikeln

Så här skriver tidningen:

Vårdlänkens grundare Therese Löfall har 19 års erfarenhet av bemanning och rekrytering inom vården. Sedan 2011 har Vårdlänken arbetat med socionombemanning och företagets medarbetare är övertygade om att en framgångsrik verksamhet beror på förståelse för och insikt i alla berörda parters villkor och behov.

Vårdlänken arbetar med bemanning och rekrytering inom flertalet olika yrkesgrupper inom vård- och omsorgssektorn. Avdelningen för socionombemanning är väletablerad och de senaste åren har Vårdlänken lagt extra krut på att utveckla och förstärka den delen av sin verksamhet.
– Alla som arbetar på avdelningen för socionombemanning är socionomer själva. Det gör att vi har god förståelse för vad våra konsulter upplever och gör i arbetet. Därmed kan vi på ett bra sätt förbereda konsulterna inför uppdragen samt handleda dem under tiden. Vår förståelse och kunskap om socionombemanning gör att vi erbjuder hög kvalitet med rätt konsult till rätt uppdrag, vilket är väldigt uppskattat hos våra uppdragsgivare, säger Anders Tegner, socionom och konsultchef på ett av Vårdlänkens Stockholmskontor.

Förebyggande förberedelser
Vårdlänken har som utgångspunkt att kunder och konsulter ska känna sig nöjda med uppdraget, därför läggs stor vikt på förebyggande arbete och förberedelser.
– Vi presenterar våra kandidater för kunden och för en djupgående dialog med kund och konsult kring vad parterna kan förvänta sig av samarbetet. På så vis undviker vi eventuella frågetecken eller svårigheter som kan uppstå. Sedan kan konsulterna alltid kontakta sin konsultchef om det är något de behöver. Hos oss blir ingen ett nummer i en databas utan vi jobbar nära våra konsulter och vi är övertygade om att detta skapar ett starkt förtroendekapital, såväl hos våra konsulter som hos uppdragsgivarna.

Trygghet
Anders Tegner poängterar att det är viktigt att socionomkonsulterna både känner sig trygga och har möjlighet att utvecklas. Därför arbetar Vårdlänken efter kvalitets- och miljöledningssystemen ISO 9001 och ISO 14001 och har kollektivavtal med tjänstepensionsavsättning för sina anställda. Vidare tjänar Vårdlänkens konsulter in utbildningspoäng per arbetad månad som kan användas för utbildning och karriärsutveckling.
– Det bästa med att arbeta som socionomkonsult är friheten och variationen i uppdragen. Man får så varierande erfarenheter, men det förutsätter att man känner sig trygg i sin arbetssituation och det kan man göra hos oss. Vi har kontor i Stockholm och i Malmö och erbjuder uppdragsmöjligheter över hela Sverige, avslutar han.

Läs mer:

Vårdlänkens socionombemanning

Att jobba som socionomkonsult