Certifiering

Kompetensföretagen

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering är medlemmar i Kompetensföretagen, som är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Almega. Almega ingår i Svenskt Näringsliv.

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering är även ett auktoriserat bemanningsföretag. Det innebär att Vårdlänken varje år genomgår en revision genomförd av Almega, som kontrollerar att Vårdlänken betalar de skatter och avgifter som Skatteverket beslutat och i övrigt har sunda finanser. Det ställs också krav på kollektivavtal samt gedigna ansvarsförsäkringar och olycksfallsförsäkring för konsulter som är ute på arbetsplatser.

Gå till

Kvalitet och miljö

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering är certifierade inom kvalitets- och miljöledning enligt ISO 9001 samt ISO 14001 – en kvalitetsstämpel som innebär att vi möter standarderna för kvalitet i våra verksamhetsprocesser och att vi arbetar aktivt för att minimera vår miljöpåverkan. 

Gå till

Logotype

Här kan du ladda ner vår logotype.

GÅ TILL

Information

Vårdhandboken

Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och anvisningar.

Gå till

Sjukvårdsrådgivaren 1177

Här kan du läsa om hur vården fungerar både för stora och små. Du får en översikt över vilka mottagningar som finns och vilka som du ska kontakta för olika besvär.

Gå till

FASS

Läkemedelsinformation för vårdpersonal och patienter. Här hittar du det mesta om godkända läkemedel i Sverige. FASS-texter, produktresuméer och bipacksedlar kompletteras med bruksanvisningar, utbildningsmaterial och annat viktigt patientstödsmaterial. Funktionen lagerstatus visar vilket apotek som har läkemedlet i lager. Du kan ta också ta reda på hur läkemedlet ser ut och om det ingår i Läkemedelsförsäkringen.

Gå till

Media

Dagens Medicin

För dig som arbetar inom vård och omsorg. Ta del av de senaste nyheterna och artiklarna inom hälso- och sjukvård.

Gå till

Socionomen

Aktuella nyheter och artiklar samlat i en tidskrift kring kvalificerat socialt arbete och psykoterapi.

Gå till

Myndigheter

Socialdepartementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor om samhällets välfärd: folkhälsa, sjukvård, social omsorg och socialförsäkringar. De arbetar för att främja hälsan i samhället och för att säkerställa rättigheter, god vård och ekonomisk trygghet för exempelvis barn, sjuka, äldre och funktionsnedsatta.

Gå till

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Gå till

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot, för att i sin tur stärka samhällets utveckling.

Gå till

Folkhälsomyndigheten, MRSA

Viktig information gällande meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA).

Gå till

Inspektionen för vård och omsorg

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

Gå till

Skatteverket, regler för resor och boende

Information om skatter och avdrag vid tillfälligt arbete på annan ort än bostadsorten.

Gå till

Skatteverket, avdrag för boende och resor

Information om avdrag för resor och boende. Länk till hur du beräknar ditt reseavdrag.

Gå till