Certifiering

Kompetensföretagen

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering är medlemmar i Kompetensföretagen, som är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Almega. Almega ingår i Svenskt Näringsliv.

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering är även ett auktoriserat bemanningsföretag. Det innebär att Vårdlänken varje år genomgår en revision genomförd av Almega, som kontrollerar att Vårdlänken betalar de skatter och avgifter som Skatteverket beslutat och i övrigt har sunda finanser. Det ställs också krav på kollektivavtal samt gedigna ansvarsförsäkringar och olycksfallsförsäkring för konsulter som är ute på arbetsplatser.

Gå till

Kvalitet och miljö

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering är certifierade inom kvalitets- och miljöledning enligt ISO 9001 samt ISO 14001 – en kvalitetsstämpel som innebär att vi möter standarderna för kvalitet i våra verksamhetsprocesser och att vi arbetar aktivt för att minimera vår miljöpåverkan. 

Gå till

Information

Vårdhandboken

Den nationella Vårhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och anvisningar.

Gå till

Sjukvårdsrådgivaren 1177

Här kan du läsa om hur vården i fungerar både för stora och små. Du får en översikt över vilka mottagningar som finns och vilka som du ska kontakta för olika besvär.

Gå till

FASS

Läkemedelsinformation för vårdpersonal och patienter. Här hittar du det mesta om godkända läkemedel i Sverige. FASS-texter, produktresuméer och bipacksedlar kompletteras med bruksanvisningar, utbildningsmaterial och annat viktigt patientstödsmaterial. Funktionen lagerstatus visar vilket apotek som har läkemedlet i lager. Du kan ta också ta reda på hur läkemedlet ser ut och om det ingår i Läkemedelsförsäkringen.

Gå till

Media

Dagens Medicin

För dig som arbetar inom vård och omsorg – Ta del av de senaste nyheterna och artiklarna inom hälso – och sjukvården.

Gå till

Socionomen

Aktuella nyheter och artiklar samlat i en tidskrift för kvalificerat socialt arbete och psykoterapi

Gå till

Myndigheter

Socialdepartementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar om att främja människors hälsa och samtidigt se till att sjuka får den vård de behöver. De omfattar försäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Omsorg om personer med sociala svårigheter, med funktionsnedsättning eller äldre ingår också. Dessutom arbetar departementet med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och med frågor om premiepensionssystemet.

Gå till

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Gå till

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Gå till

Folkhälsomyndigheten, MRSA

Viktig information gällande meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA)

Gå till

Inspektionen för vård och omsorg

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

Gå till

Skatteverket, regler för resor och boende

Snabbfakta om skatter. Tillfälligt arbete på annan ort än bostadsorten.

Gå till