Rekrytering

Vi på Vårdlänken Bemanning & Rekrytering ger er tillgång till rutinerade och väl kvalificerade medarbetare. Vi tar hand om hela rekryteringsprocessen och levererar rätt person till rätt tjänst.

Som kund hos oss har du en och samma kontaktperson från första mötet till att rekryteringen är slutförd. Med vår bakgrund inom vård, omsorg och socialt arbete kan vi effektivt både förstå och möta kundens behov och förväntningar.

Välkommen att kontakta oss på Vårdlänken Bemanning & Rekrytering för en offertförfrågan.

Vår rekryteringsprocess:

1. Behovsanalys och kravfångst

 

I första steget genomförs en behovsanalys av det aktuella rekryteringsbehovet, vilket mynnar ut i en kravprofil, som godkänns av beställaren. Detta för att identifiera kravet på kandidatens erfarenheter och nyckelkompetenser kopplat till den aktuella tjänsten. Därefter etablerar vi, tillsammans med beställaren, en tids- och aktivitetsplan för rekryteringsprocessen.

2. Annonsering och kandidatsök

 

Vårdlänken utformar annonser som godkänns av beställaren. Därefter publiceras de på platstjänstportaler, vår hemsida, sociala medier samt via tryckt media. Vi matchar kravprofilen mot vår kandidatdatabas och bearbetar löpande inkommande ansökningar. De kandidater som uppfyller kravprofilen kallas på djupintervju.

3. Urval

 

Efter CV-granskning kallas de kandidater som kvalificerar sig till en förstaintervju. Vårdlänken genomför därefter en djupintervju med kandidater som gått vidare i processen. Under intervjuerna sker en noggrann kontroll av yrkeserfarenheter, kunskaper och kompetenser kopplade till kravprofilen. Vårdlänken kontaktar sedan minst två referenter, varav dessa i första hand är chefer. Som ett sista steg i urvalsprocessen genomförs arbetspsykologiska tester. Om tjänsten kräver gör vi även kontroller mot belastningsregistret, IVO och Socialstyrelsen.

4. Presentation

 

Ett noggrant urval säkerställer att enbart välkvalificerade kandidater för den utlysta tjänsten presenteras för kund. I presentationen får beställaren ta del av kandidatens/kandidaternas CV samt den samlade bedömningen av genomförda intervjuer, referenstagningar och tester. Det är sedan upp till beställaren att besluta om vem eller vilka som bokas in på ett möte. Vårdlänken finns tillgänglig genom hela processen.

5. Uppföljning

 

Som ett led i vårt fokus på kund- och personalnöjdhet utför vi kontinuerligt uppföljningar på den genomförda rekryteringen.

Vårt mål är att skapa effektiva, trygga och välmående arbetsplatser, för såväl arbetsgivare som arbetstagare. 

Offert

Fyll i formuläret nedan så kommer vi att kontakta er inom kort. Alternativt boka ett möte genom att kontakta oss på 08-85 54 60.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Vill du veta mer om bemanning?

Behöver din verksamhet hyra deltid- eller heltidspersonal vid arbetstoppar, sjukskrivningar eller vakanser av olika längd? Vårdlänken hjälper er att hitta rätt kandidat för uppdraget!