Rekrytering av vårdpersonal, socionomer och chefer

Behöver din verksamhet anställa personal inom vård, omsorg eller socialt arbete? Låt Vårdlänken ta hand om rekryteringsprocessen! Vi sköter allt – från sök av kvalificerade kandidater till intervjuprocess, referenstagning och tester. Allt för att leverera rätt kandidat till er lediga tjänst!

Som kund hos oss har du en och samma kontaktperson från första mötet tills det att rekryteringen är slutförd. Med vår bakgrund inom vård, omsorg och socialt arbete kan vi effektivt förstå och bemöta dina behov och förväntningar.

Välkommen att kontakta oss på Vårdlänken Bemanning & Rekrytering för en offertförfrågan!

Vår rekryteringsprocess

1. Behovsanalys och kravfångst

 

I första steget genomförs en behovsanalys av det aktuella rekryteringsbehovet, vilket mynnar ut i en kravprofil, som godkänns av beställaren. Detta för att identifiera kravet på kandidatens erfarenheter och nyckelkompetenser kopplat till den aktuella tjänsten. Därefter etablerar vi, tillsammans med beställaren, en tids- och aktivitetsplan för rekryteringsprocessen.

2. Annonsering och kandidatsök

 

Vårdlänken utformar annonser som godkänns av beställaren. Därefter publiceras de på platstjänstportaler, vår hemsida, sociala medier samt via tryckt media. Vi matchar kravprofilen mot vår kandidatdatabas och bearbetar löpande inkommande ansökningar. De kandidater som uppfyller kravprofilen kallas på djupintervju.

3. Urval

 

Efter CV-granskning kallas de kandidater som kvalificerar sig till en förstaintervju. Vårdlänken genomför därefter en djupintervju med kandidater som gått vidare i processen. Under intervjuerna sker en noggrann kontroll av yrkeserfarenheter, kunskaper och kompetenser kopplade till kravprofilen. Vårdlänken kontaktar sedan minst två referenter, som i första hand är chefer. Som ett sista steg i urvalsprocessen genomför kandidaten arbetspsykologiska tester från AON. Om tjänsten kräver gör vi även kontroller mot belastningsregistret, IVO och Socialstyrelsen.

4. Presentation

 

Ett noggrant urval säkerställer att enbart välkvalificerade kandidater för den utlysta tjänsten presenteras för kund. I presentationen får beställaren ta del av kandidatens/kandidaternas CV samt den samlade bedömningen av genomförda intervjuer, referenstagningar och tester. Det är sedan upp till beställaren att besluta om vem eller vilka som bokas in på ett möte. Vårdlänken finns tillgänglig genom hela processen.

5. Uppföljning

 

Som ett led i vårt fokus på kund- och personalnöjdhet utför vi kontinuerligt uppföljningar på den genomförda rekryteringen.

Vårt mål är att skapa effektiva, trygga och välmående arbetsplatser för både arbetsgivare och arbetstagare. 

Offert - Rekrytering

Fyll i formuläret nedan så kommer vi att kontakta er inom kort. Alternativt boka ett möte genom att kontakta oss på 08-85 54 60.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Hyr in en konsult

Behöver din verksamhet hyra in tillfällig personal vid arbetstoppar, sjukskrivningar eller vakanser? Vårdlänken hittar rätt kandidat för uppdraget!