Rekrytering av vårdpersonal, socionomer och chefer

Behöver du anställa personal till en verksamhet inom vård, omsorg eller socialt arbete?

Låt Vårdlänken ta hand om din rekrytering! Vi sköter hela processen – från annonsering och identifiering av kvalificerade kandidater till intervjuer, referenstagning och tester. Allt för att leverera rätt kandidat till er aktuella tjänst.

Som kund hos oss har du en och samma kontaktperson från första mötet tills rekryteringen är slutförd. Med vår bakgrund inom vård, omsorg och socialt arbete kan vi effektivt förstå och bemöta dina behov och förväntningar.

 

Offertförfrågan

Rekrytering inom hälso- och sjukvård
När ni behöver anställa sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, paramedicinare eller medicinska sekreterare finns vi här för att hitta rätt person.

 

Rekrytering inom socialt arbete
Vi som hjälper dig med rekrytering inom socialt arbete är själva socionomer, med mångårig praktisk erfarenhet av myndighetsutövning. Vi förstår vad arbetet hos er innebär och vad som krävs av kandidaten.

 

Chefsrekrytering
Har ni behov av utvecklingsdrivna ledare? Läs mer om vår chefsrekrytering för vård- och omsorgsverksamheter samt socialtjänst.

Vår rekryteringsprocess

1. Behovsanalys och kravfångst

 

I det första steget genomförs en behovsanalys av rekryteringsbehovet, som mynnar ut i en kravprofil. Profilen specificerar erfarenheter och nyckelkompetenser som krävs i den aktuella tjänsten. När ni godkänt kravprofilen etablerar vi tillsammans en tids- och aktivitetsplan för rekryteringsprocessen.

2. Annonsering och kandidatsök

 

Vårdlänken utformar annonser som efter ert godkännande publiceras på platstjänstportaler, vår hemsida, sociala medier samt andra relevanta kanaler. Vi matchar även kravprofilen mot kandidater i vår kandidatdatabas och kontaktar de som är intressanta för er tjänst. Inkommande ansökningar bearbetas löpande.

3. Urval

 

Efter CV-granskning kallas de kandidater som uppfyller kravprofilen till en första intervju, följt av en djupintervju med de bäst lämpade kandidaterna. Under intervjuerna sker en noggrann kontroll av yrkeserfarenheter, kunskaper och kompetenser utifrån kravprofilen. Vårdlänken kontaktar sedan minst två referenser – i första hand chefer. Som ett sista steg i urvalsprocessen får kandidaten genomföra internationellt erkända arbetspsykologiska tester från AON. Om tjänsten så kräver, gör vi kontroller mot belastningsregistret, IVO samt Socialstyrelsen.

4. Presentation

 

Den noggranna urvalsprocessen säkerställer att enbart välkvalificerade kandidater för utlyst tjänst presenteras för er. I presentationen får ni ta del av kandidaternas CV samt vår samlade bedömning av intervjuer, referenstagningar och tester. Därefter beslutar ni vilka kandidater som bokas in till möte med er. Vårdlänken finns tillgänglig genom hela processen.

5. Uppföljning

 

Som ett led i vårt fokus på kund- och personalnöjdhet utför vi kontinuerligt uppföljningar på den genomförda rekryteringen.

Vårt mål är att skapa effektiva, trygga och välmående arbetsplatser för både arbetsgivare och arbetstagare.

Offert - Rekrytering

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er inom kort, eller ring oss på 08-85 54 60 för att boka in ett första möte.

 

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Hyr in en konsult

Behöver din verksamhet hyra in tillfällig personal vid arbetstoppar, sjukskrivningar eller vakanser? Vårdlänken hittar rätt kandidat för uppdraget!