Rekrytering av vårdpersonal, socionomer och chefer

Behöver din verksamhet anställa personal inom vård, omsorg eller socialt arbete? Låt Vårdlänken ta hand om rekryteringsprocessen! Vi sköter allt – från sök av kvalificerade kandidater till intervjuprocess, referenstagning och tester. Allt för att leverera rätt kandidat till er lediga tjänst!

Som kund hos oss har du en och samma kontaktperson från första mötet tills det att rekryteringen är slutförd. Med vår bakgrund inom vård, omsorg och socialt arbete kan vi effektivt förstå och bemöta dina behov och förväntningar.

Välkommen att kontakta oss på Vårdlänken Bemanning & Rekrytering för en offertförfrågan!

 

 

Vår rekryteringsprocess

1. Behovsanalys och kravfångst

 

I det första steget genomförs en behovsanalys av det aktuella rekryteringsbehovet, som mynnar ut i en kravprofil. Profilen specificerar krav på erfarenheter och nyckelkompetenser för den aktuella tjänsten. När ni som beställare godkänt kravprofilen etablerar vi tillsammans en tids- och aktivitetsplan för rekryteringsprocessen.

2. Annonsering och kandidatsök

 

Vårdlänken utformar annonser, som efter ert godkännande publiceras på platstjänstportaler, vår hemsida, sociala medier samt andra relevanta kanaler. Vi matchar även kravprofilen mot kandidater i vår kandidatdatabas och kontaktar de som är intressanta för er tjänst. Inkommande ansökningar bearbetas löpande.

3. Urval

 

Efter CV-granskning kallas de kandidater som uppfyller kravprofilen till en första intervju. Vårdlänken genomför därefter en djupintervju med kandidater som gått vidare i processen. Under intervjuerna sker en noggrann kontroll av yrkeserfarenheter, kunskaper och kompetenser kopplade till kravprofilen. Vårdlänken kontaktar sedan minst två referenser, som i första hand är chefer. Som ett sista steg i urvalsprocessen får kandidaten genomföra internationellt erkända arbetspsykologiska tester från AON. Om tjänsten så kräver, så gör vi kontroller mot belastningsregistret, IVO samt Socialstyrelsen.

4. Presentation

 

Den noggranna urvalsprocessen säkerställer att enbart välkvalificerade kandidater för utlyst tjänst presenteras för er. I presentationen får ni ta del av kandidaternas CV samt vår samlade bedömning av intervjuer, referenstagningar och tester. Därefter beslutar ni vilka kandidater som bokas in på ett möte med er. Vårdlänken finns tillgänglig genom hela processen.

5. Uppföljning

 

Som ett led i vårt fokus på kund- och personalnöjdhet utför vi kontinuerligt uppföljningar på den genomförda rekryteringen.

Vårt mål är att skapa effektiva, trygga och välmående arbetsplatser för både arbetsgivare och arbetstagare. 

Offert - Rekrytering

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er inom kort, alternativt boka ett möte genom att ringa oss på 08-85 54 60.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Hyr in en konsult

Behöver din verksamhet hyra in tillfällig personal vid arbetstoppar, sjukskrivningar eller vakanser? Vårdlänken hittar rätt kandidat för uppdraget!