Publicerad 11 november 2015

Världsdiabetesdagen

Den 14 november uppmärksammas Världsdiabetesdagen runt om i världen. Världsdiabetesdagen är en FN-dag som sätter fokus på alla de miljoner människor som lever med, eller riskerar att insjukna i, diabetes.

Barndiabetesfonden har startat ett projekt som heter Diabeteskampen där alla pengar går till forskningen för att bekämpa diabetes hos barn och ungdomar.Var med och stöd forskningen du också!

Världsdiabetesdagen, eller World Diabetes Day, startades efter ett initiativ av International Diabetes Federation (IDF) och WHO 1991 för att uppmärksamma att diabetes ökar stort i världen. Från och med 2007 är också FN med i arbetet att bekämpa ökningen av sjukdomen. Källa: Diabetesförbundet