Publicerad 18 december 2012

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering är nu ISO-certifierade

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering har nu blivit miljö- och kvalitetsledningssystem certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

Vårdlänken Bemanning & Rekrytering arbetar ständigt med förbättringar inom kvalitet, miljö och service. I vårt dagliga arbete jobbar vi med insatser för att bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. Vi arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män och tillåter inte diskriminering.