Publicerad 18 januari 2023

Vårdlänken firar 12 år!

Vårdlänken har gjort en fantastisk resa sedan verksamheten startade för 12 år sedan. Företaget har vuxit snabbt och har idag avtal med många kommuner, regioner och privata aktörer.

Vi vill rikta ett stort varmt tack för förtroendet som Vårdlänken Bemanning & Rekrytering har fått! Att vi har kunnat växa så snabbt och blivit så stora som vi är idag, är tack vare våra fenomenala konsulter och medarbetare, utan er hade detta inte varit möjligt!” säger Therese Löfall, grundare.

Förståelsen för kundernas behov är en framgångsfaktor

Framgången beror enligt Therese på en nära kundkontakt och stor förståelse för kundernas behov i kombination med förmågan att rekrytera konsulter med precis rätt kompetens och personlighet.

Vårdlänken är ett stabilt, men flexibelt, företag under ständig utveckling. Även om omvärlden är skakig just nu står vi stadigt och är redo att bemanna branschen ytterligare med den bästa kompetensen på marknaden.

Bemanning av kvalificerad personal

Vi är en helhetsleverantör av kompetensförsörjning inom vård, omsorg och socialt arbete. Vår kompetensdatabas är bred och vi jobbar i hela Sverige. Vi hyr ut och rekryterar kompetent och kvalificerad personal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter, behandlingsassistenter, beteendevetare, interimschefer, läkare, psykologer, sjukgymnaster/fysioterapeuter, socionomer, undersköterskor samt övrig vård- och omsorgspersonal.

Välkommen att ta kontakt med oss om du är intresserad att jobba hos oss eller om du vill anlita oss för bemanning eller rekrytering!

Vi nås på telefon 08-85 54 60 eller kontakt@vardlanken.se

Ser fram emot fortsatta kontakter!

Therese Löfall med kollegor