Publicerad 31 oktober 2022

Bemanning av sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter i Flens kommun

Glädjande nyheter!

Flens kommun har valt att förlänga sitt vårdbemanningsavtal med Vårdlänken. Det innebär att vi fortsatt kommer kunna erbjuda konsultuppdrag för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter i kommunen.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!