Publicerad 7 februari 2022

Behov av sommarpersonal? Dags att börja planera!

Efter många års erfarenhet av vård- och omsorgsbemanning vet vi att sommaren är högsäsong gällande behov av extrapersonal och vikarier. För att verksamheten ska kunna rulla på, medan ordinarie medarbetare får sin välbehövliga återhämtning, är det därför viktigt att börja planera sommarbemanningen i god tid.

Men hur ska du gå tillväga för att få allt på plats?

sunglasses

Tips inför sommarens kompetensförsörjning

Kartlägg personalbehovet i god tid

Även om det är svårt att förutse hur just denna sommar kommer te sig, kan tidigare somrar kan ge en bra fingervisning kring var personalbristen brukar bli störst. Samla även in och skapa en överblick över din personals semesterönskemål så tidigt som möjligt, så att du ser var och när det kommer finnas luckor.

Säkra upp bemanningen

När du kartlagt vilka kompetenser du kommer behöva stärka upp med och när, är det dags att kommunicera ert behov till bemanningsföretaget. Detta bör göras så tidigt som möjligt. Då är det större chans att konsulter med rätt kompetens för just ert uppdrag finns tillgängliga under den tidsperiod som er verksamhet behöver förstärkning.

Skapa goda förutsättningar

Sätt gärna en rutin för introduktionen av sommarpersonalen, så att de så snabbt som möjligt kan komma in i sina arbetsuppgifter. Bestäm i förväg vem som ska visa konsulten runt på arbetsplatsen. Kanske kan du också skapa en lathund, som du skickar till din sommarpersonal innan de börjar hos er.

Vårdlänken hjälper er med sommarbemanningen

Står din vård-/omsorgsverksamhet inför utmaningen att säkra upp personalbehovet under sommaren?

Skicka då in din förfrågan till oss redan idag! Vi har många kvalificerade vård-och omsorgskonsulter som just nu letar efter sommaruppdrag. Och kom ihåg – ju tidigare vi får in din förfrågan, desto bättre!

Bemanning – offertförfrågan