Publicerad 19 december 2017

Vunna upphandlingar – socionombemanning

Vårdlänken har i veckorna ingått ramavtal för socionombemanning med Kramfors kommun samt Tierps kommun, efter lyckade upphandlingar.

Är du nyfiken på uppdrag som socionomkonsult i dessa kommuner?
Ring då oss på 08-85 54 60!