Publicerad 27 augusti 2021

1:a i ramavtal med Bengtsfors och fyra kranskommuner gällande socionomer

Vårdlänken på första plats i ny upphandling; ramavtal skrivet för bemanning av socionomer.

Förutom Bengtsfors gäller avtalet även Dals-Eds kommun, Melleruds kommun, Åmåls kommun och Färgelanda kommun. Vårdlänken är därmed stolt 1:a i rangordningen för bemanning av socialsekreterare (barn och familj samt vuxenenheten), 1:e socialsekreterare, biståndshandläggare/LSS-handläggare och ekonomiskt bistånd. Avtalet gäller t.o.m. juli 2023 med chans till två års förlängning.