Publicerad 21 juni 2017

Vårdpersonal ber iPhone-användare fylla i Medicinskt ID

Har du en iPhone? Ta då en minut till att fylla i Medicinskt ID i telefonen.

I ditt Medicinska ID kan du ange information om din hälsa som är bra för vårdpersonal att känna till i akuta situationer – såsom blodgrupp, hälsotillstånd, eventuella allergier och läkemedel som du tar. Här kan du även lägga till kontaktuppgifter till anhöriga.

Hur fylla i Medicinskt ID på iPhone?

Du fyller i Medicinskt ID i appen ”Hälsa” – en app som kommer förinstallerad på iPhone. Tänk på att klicka i alternativet ”Visa på låsskärm”. Informationen blir då tillgänglig för vårdpersonal utan att telefonen behöver låsas upp – något som kan rädda ditt liv om olyckan skulle vara framme!