Publicerad 15 december 2022

Förnyad ISO certifiering!

Ett av kärnvärdena i Vårdlänkens verksamhet är kvalitet och det innebär att vi vill leverera högsta kvalitet i allt vi gör. Därför är vi stolta att berätta att vi har förnyat vår ISO 9001 och ISO 14001 certifiering igen.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och förfina våra processer, för att utveckla företaget och för att se till att gällande krav efterlevs. Vi arbetar aktivt med att använda ISO certifieringsunderlagen för att förankra mål, sätta och följa upp KPI:er samt se till att alla medarbetare är delaktiga i vårt kvalitetsarbete.

Kvalitetssäkrad verksamhet – en trygghet för våra kunder!

”Det här är ingen one-man-show”, säger Therese Löfall, VD. ”Hos oss är alla inkluderade och viktiga genom sitt bidrag till att företaget förnyar certifieringen varje år. Det är viktigt för oss att kunderna känner sig trygga med oss som samarbetspartner.”