Vårdlänken Bemanning and Rekrytering
image description

Vårdlänkens nya avtalskunder inom socionombemanning.

Kategori: Nyhet

Vårdlänken kan meddela att vi de senaste veckorna har ingått ramavtal för socionomkonsultbemanning med Nässjö kommun och Västerås kommun.