Vårdlänken Bemanning and Rekrytering
image description

Vårdlänkens nya avtalskunder inom socionombemanning.

1 Aug 2018

Vårdlänken kan meddela att vi de senaste veckorna har ingått ramavtal för socionomkonsultbemanning med Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun. 

Nya avtal med Bromölla och Sölvesborg.

20 Jun 2018

Omfattande förändringar beträffande beskattningen av hyrpersonal inom vården

8 Jun 2018

Följande är en kortfattad och förenklad beskrivning av momsläget. Slutsats Vårdlänkens samtliga tjänster är enligt HFD:s dom av den 7 juni 2018 momspliktiga. Detta riskerar tyvärr att fördyra tjänsterna för privata vårdgivare, som bedriver momsfri verksamhet, medan landstingen får full momskompensation från staten. Skatteverket Tidigare har den förhärskande uppfattningen varit att uthyrning av legitimerad sjukvårdspersonal […]

Ingått avtal med Lunds kommun för sjuksköterskor

20 Apr 2018

Vi kommer vara på plats!

20 Apr 2018