Vårdlänken Bemanning and Rekrytering
image description

Behöver du en chef? Hyr eller rekrytera av oss på Vårdlänken!

Vårdlänken bemannar och rekryterar chefer på alla nivåer inom både privat och offentlig sektor. Vi kompetensförsörjer kommunala, landstingsdrivna, statliga och privata verksamheter med exempelvis VD, myndighets-, förvaltnings- och enhetschefer.

När din verksamhet behöver hjälp med att rekrytera en chef eller hyra in en interimschef, för en vakans eller med syfte att arbeta med organisationsutveckling, står Vårdlänken till ditt förfogande att ta sig an uppdraget.

Under åren har vi genomfört ett stort antal rekryteringar och bemannat med (interims)chefer på flertalet uppdrag, vilket bidragit till ett gediget nätverk av kompetenta och utvecklingsdrivna chefer. Det betyder att vi snabbt skräddarsyr och tillgodoser just din organisations behov.

Rätt chef på rätt plats i rätt tid kan vara avgörande för organisationens framtid. Många gånger har en chef en nyckelroll i arbetet med att skapa ett vinnande team. Med ledning och styrning från våra interimschefer får din organisation förutsättningar att växa och utvecklas i enlighet med organisationens mål.

Vilken kompetens behöver ni?

Vi tillsätter chefsroller och organisationskonsulter utifrån era behov. Vårdlänken hjälper till med de mest komplexa och avancerade uppdrag. Vi vänder på alla stenar med målet att skapa bästa lösningen för just din organisation.

Hör av dig till oss på Vårdlänken när ni står inför behovet att hyra eller rekrytera chefer – vi har överraskat många gånger förr!

Välkommen till Vårdlänken!