Vårdlänken Bemanning and Rekrytering
image description

Arkiv för ‘Nyhet’ Category

Nya avtal med Bromölla och Sölvesborg.

juni 20th, 2018 by Admin

Omfattande förändringar beträffande beskattningen av hyrpersonal inom vården

juni 8th, 2018 by Admin

Följande är en kortfattad och förenklad beskrivning av momsläget.

Slutsats

Vårdlänkens samtliga tjänster är enligt HFD:s dom av den 7 juni 2018 momspliktiga. Detta riskerar tyvärr att fördyra tjänsterna för privata vårdgivare, som bedriver momsfri verksamhet, medan landstingen får full momskompensation från staten.

Skatteverket

Tidigare har den förhärskande uppfattningen varit att uthyrning av legitimerad sjukvårdspersonal som ska utföra sjukvård varit momsfri. Eftersom personaluthyrningen varit ett led i vårdgivarens momsfria verksamhet har personaluthyrningen varit så nära förknippad med den momsfria verksamheten att även personaluthyrningen skulle vara momsbefriad (Skatteverkets ställningstagande med diarienummer 131 156230-16/111 samt Skatteverkets broschyr SKV 552 utgåva 24, s. 30).

Skatterättsnämnden

Redan tidigare i år kom Skatterättsnämnden med ett förhandsavgörande beträffande frågan huruvida moms ska utgå för den tjänst bemanningsföretag tillhandahåller genom att hyra ut läkare för vårdgivande. Nämnden kom fram till att det är bolagets personaluthyrande verksamhet som är avgörande för frågan, inte vad det uthyrande företagets personal utförde för arbetsuppgifter hos inhyraren (Skatterättsnämndens diarienummer (30-16/I).

Högsta förvaltningsdomstolen

Skatterättsnämndens förhandsbesked överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). HFD konstaterade att frågan i målet gällde ”om ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal ska undantas från skatteplikt till mervärdesskatt”. HFD konstaterade i domen att Skatteverket tidigare varit av uppfattningen att så tidigare var fallet, med anledning av uttalanden i förarbeten till mervärdesskattelagstiftningen.

HFD fortsätter domen med att konstatera att det i första hand är innehållet i EU:s bakomliggande mervärdesskattedirektiv som är vägledande vid tolkningen av bestämmelserna, inte uttalanden i förarbeten (EU-rätt går före svensk rätt). Längre fram förs resonemang beträffande rättsfall från EU-domstolen, som landar i slutsatsen att bemanningsföretag inte utgör ett sådant organ som kan vara momsbefriat, även fast den uthyrda, legitimerade personalen tillhandahåller sjukvård hos en vårdgivare/sjukhus.

Skatteverkets momsbroschyr, SKV 552 utgåva 24: https://www.skatteverket.se/download/18.361dc8c15312eff6fde317/1461072008842/momsbroschyren-skv552-utgava24.pdf

Skatteverkets ställningstagande, Uthyrning av personal till erkänd aktör av social karaktär, mervärdesskatt: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/353766.html?date=2016-03-31

Skatterättsnämndens förhandsbesked, diarienummer 30-16/I: https://skatterattsnamnden.se/skatterattsnamnden/forhandsbesked/2018/forhandsbesked2018/mervardesskattsjukvard.5.41f1c61d16193087d7f9a7c.html

Högsta förvaltningsdomstolens dom av den 7 juni 2018, i mål nr 7270-17: http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avgöranden/2018/7270-17.pdf

 

Seth Selin
Jur.kand. & Ekon.kand.
Bolagsjurist

Ingått avtal med Lunds kommun för sjuksköterskor

april 20th, 2018 by Admin

Vi kommer vara på plats!

april 20th, 2018 by Admin

Rekryteringsträff i Malmö

april 12th, 2018 by Admin

Vi vill träffa dig som är sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och socionom som är intresserad av att arbeta som, eller redan är konsult.

Kom förbi och träffa oss på vårt kontor i centrala Malmö torsdagen den 19 april mellan kl. 17.00-19.00. Du kan även boka in en tid i förväg.

Vår förhoppning är att förmedla en bild av vad arbetet som konsult på Vårdlänken innebär och självklart ge dig möjligheten att presentera dig och dina erfarenheter. VI bjuder på kaffe och bulle.

För att boka in ett möte eller lyfta övriga funderingar är du välkommen att höra av dig!

Telefon: 040-655 05 51

Mail: kontakt@vardlanken.se

Tid: torsdagen den 19 april kl. 17.00-19.00

Plats: Lilla torg 1 i centrala Malmö

Varmt välkomna!